Zoekresultaten

 1. A

  EASA publiceert vernieuwde Easy Access Rules en U-Space brochure

  ‘Easy access’ is geen eenvoudige uitleg van de regelgeving. Het zijn documenten waarin de Acceptable Means of Compliance (AMC’s) en ‘Guidance Material (GM)’ en de regelgeving waarop ze betrekking hebben, in één document zijn samengevoegd, zodat je eenvoudig toegang hebt tot de eisen waaraan je...
 2. A

  Goed nieuws voor zuid-oosterlingen?

  Niks ‘doorgedrukt’, er heeft een uitgebreid participatie traject plaatsgevonden [emoji3]. Er is zelfs een internet pagina met alle documenten waarop een zienswijze kon worden ingediend (Documenten Herziening luchtruim - Toekomst Luchtvaart). Het lagere luchtruim (tot +/- FL060) is buiten...
 3. A

  Dronefoto's in no-flyzones: in hoeverre kan opdrachtgever beboet worden?

  https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones/staatsluchtvaartuigen/leidraad-handboek-rpas-operaties Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
 4. A

  NOTAM

  Volgens mij is er ook voor commerciële VLOS dronevluchten geen NOTAM verplichting meer. Het is een vorm van schijnveiligheid, omdat er veel meer drones vliegen dan die waarvoor een NOTAM is geplaatst. Omdat de NOTAM minimaal 2 dagen voorafgaand aan de vlucht gepubliceerd moest worden, werd er...
 5. A

  Drones van DJI blijken locatiegegevens onversleuteld uit te zenden; ‘open source AeroScope’ in de maak

  Het is niet anders dan de bemande luchtvaart! ADS-B, extended squitter met multi-alteratie etc. Als DJI de standaard aanpast aan de Remote identification standaard, voldoen er gelijk een groot aantal drones aan de Europese regelgeving [emoji12]. Het doel van de Europese regelgeving is juist dat...
 6. A

  A2 België - duurtijd examen

  Op deze site vind je de scholen die door de Minister I&W zijn aangewezen: Heb ik een vliegbewijs nodig om met een drone te vliegen?. Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
 7. A

  Concertregistratie

  Er zijn ook geen wetten of regels voor het binnen vliegen met een drone. De Luchtvaart wet geldt alleen buiten. Je bent wel aansprakelijk voor eventuele schade. Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
 8. A

  DCRO opent meldpunt geweigerde dronevluchten in CTR’s

  Overigens gaat er geen euro belastinggeld naar de luchtverkeersleiding. Alle kosten (gebouwen, systemen, infrastructuur, mensen etc) worden volledig betaald vanuit de opbrengsten van het luchtvaartsysteem (de zogenaamde enroute en terminal charges). M.a.w. een deel van de kosten van een ticket...
 9. A

  Vraag

  Het juridische antwoord [emoji1]. In Nederland beschouwt men VLOS vluchten als VFR vluchten, omdat er op dit moment nog geen andere ‘flight rule’ is. In het Besluit luchtverkeer 2014, artikel 18, 1ste lid (wetten.nl - Regeling - Besluit luchtverkeer 2014 - BWBR0035899) is het verbod voor VFR...
 10. A

  Close encounter (ongewenst)

  Behalve dat je militaire helikopters overal kan tegenkomen beneden 500ft, mag de HEMS, politie, SAR en kustwacht ook overal vliegen met een minimum vlieghoogte van 200ft boven grond of water (zie artikel 2.1 van wetten.nl - Regeling - Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 -...
 11. A

  Vliegen of niet in een TGB

  In de beschikking waarmee een TGB wordt ingesteld, staat wie er onder welke voorwaarden in mag vliegen. Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
 12. A

  Dronevliegers opgelet: groot deel van Nederland tijdelijk aangemerkt als laagvlieggebied

  Uit de beschikking: Binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Tech Bull bedraagt de toegestane minimum VFR-vlieghoogte binnen de daglichtperiode 300 voet AGL (100m) of incidenteel zoveel lager als in verband met de opdracht noodzakelijk is. Dat is dus inderdaad erg laag! Al helemaal...
 13. A

  Dronevliegers opgelet: groot deel van Nederland tijdelijk aangemerkt als laagvlieggebied

  Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen, artikel 2 :-) (Max 30m in de open categorie voor drones in laagvlieggebieden). Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
 14. A

  Karakter Waddenzee gewijzigd

  Het Besluit beperking burger luchtverkeer Waddenzee is gebaseerd op de Wet luchtvaart, artikel 5.10 (zie begin van het besluit waar ‘gelet op’ staat). Met artikel 5.10 sluit je een stuk luchtruim voor bepaald verkeer (in dit geval gemotoriseerd burger luchtverkeer). Dit artikel kent geen...
 15. A

  Karakter Waddenzee gewijzigd

  Drones zijn burgerluchtverkeer (of burger luchtvaartuigen). Altijd al geweest. Het zijn namelijk (meestal) geen militaire luchtvaartuigen (staatsluchtvaartuigen). Dat zijn de twee opties die je hebt. Het besluit is gemaakt in 1999, toen er alleen met modelvliegtuigen gevlogen werd op...
 16. A

  Huh ?!

  Aangepast [emoji3]. Deze is inderdaad in Keulen gestationeerd. Zie ook Eerste Airbus A330 tanker landt op Eindhoven voor achtergrondinformatie. Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
 17. A

  Huh ?!

  Dit is het tankvliegtuig van Defensie (gezamenlijke aankoop met verschillende landen) gestationeerd in Keulen. Dit is de zogenaamde Carol track, waar het tanken in de lucht van jachtvliegtuigen plaatsvindt. Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
 18. A

  Remote Identification

  ICAO heeft in 2019 een State Letter uitgegeven waarin Staten dringend geadviseerd worden geen detectie technieken ten behoeve van drones te gebruiken die gebruik maken van de 1090MHz frequentie of van een 24 bits adres. Zie...
 19. A

  Circuit Zandvoort tijdens Formule 1 aangemerkt als drone no-flyzone

  De TGB’s Zandvoort, met een verbod voor recreatief en beroepsmatig gebruik van drones, kun je vinden in de volgende beschikking Staatscourant 2021, 36882 n1 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen. Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
 20. A

  Certificaat op pasje

  Dat is ook meer van deze tijd. Alhoewel digitaal meenemen ook een goede en misschien wel betere optie is. Scheelt weer een pasje bewaren (en het risico dat je hem verliest [emoji3])